سایت جامع گوگل آگهي جهت پاسخگويي به نيازها و انتظارات مردم در بخش نيازمنديهاي کشوری در تير ماه 1394 تاسيس و فعاليت خود را رسما آغاز كرد. هدف و چشم انداز سایت، كسب نقش تعيين كننده در اقتصاد کشوری بوده و براي تحقق ماموريت و چشم انداز خود سه هدف را سرلوحه قرار داده است :

1- ايجاد رقابت سالم ميان عوامل كسب و كار و نيز برقراري ارتباط ميان بازار توليد و مصرف.
2- افزايش رضايتمندي مصرف كنندگان خدمات عرضه و تقاضای کالا و ايجاد مشتريان وفادار بواسطه توسعه كمي وكيفي خدمات سایت .
3- ارتقا سطح فرهنگ مبادلات كالا و خدمات.

امیدواریم با حمایت شما هر چه بیشتر در این امر موفق و سربلند باشیم .

راه های تماس با گوگل آگهي :

همراه:  04446224970   -    09145228948

 

ایمیل 1 : info@googleagahi.com